Sierpień 2020

W sierpniu Grupy: III, IV, V oraz VI kontynuowały realizacji staży.

Grupy w sierpniu realizowały drugie spotkanie :

Grupa IV w dniach: 12.08.2020; 13.08.2020; 14.08.2020; 17.08.2020, 18.08.2020

Grupa V w dniach: 10.08.2020, 11.08.2020, 19.08.2020

Grupa VI w dniach: 27.07.2020, 28.07.2020, 29.07.2020, 30.07.2020, 31.07.2020, 01.08.2020

Lipiec 2020

W lipcu gr VI  odbywała Trening Kompetencji i Umiejętności Społeczny – w dniach 07.07 i 13.07.2020.

Zajęcia indywidualne w ramach  Treningu Kompetencji i Umiejętności Społecznych odbywały się od 02.07 do 13.07.2020

Zajęcia grupowe w ramach  Poradnictwa Socjalnego odbywały się od 02.07.2020 do 04.07.2020r

Pośrednictwo pracy odbywało się w dniach: pierwsze spotkanie 06.07.2020 oraz 09.07.2020r dla gr VI;  drugie spotkanie dla gr III w dniach 02.07.2020 oraz 03.07.2020r.

W dniach od 15.07.2020 do 31.07.2020 realizowane było szkolenie zawodowe „Pomoc kuchenna z elementami cukiernictwa”.

Pozostałe grupy kontynuowały realizację staży zawodowych.

Czerwiec 2020

Przeprowadzone zostały zajęcia grupowe z zakresu poradnictwa socjalnego dla gr nr III.
Od 09 do 30 czerwca trwa szkolenie zawodowe dla grupy nr III o tematyce „Robotnik gospodarczy z uprawnieniami energetycznymi”.

Rozpoczęto zajęcia dla grupy nr VI: od 22.06 odbywa się diagnoza indywidualnych potrzeb uczestników projektu.

Kolejno uczestnicy będą realizować poradnictwo psychologiczne oraz zakresu Treningów Kompetencji i Umiejętności Społecznych zajęcia indywidualne oraz grupowe.

Maj 2020

Rozpoczęto realizację wsparć dla uczestników projektu z zakresu Treningów Kompetencji i Umiejętności Społecznych dla gr nr IV i V – zajęcia indywidualne oraz grupowe.

Zajęcia grupowe odbywały się online z wykorzystaniem dodatkowo zakupionych komputerów dla uczestników projektu.  Zrealizowano zajęcia z Poradnictwa Socjalnego dla gr nr IV i V.
Uczestnicy projektu z gr nr III, IV oraz V korzystali również z usług pośrednika pracy.

Uczestnicy projektu zostali skierowani na badania lekarskie przed przystąpieniem do staży  zawodowych.  Od 14 do 30 maja realizowane jest szkolenie zawodowe z tematyki „Sprzedawca/Handlowiec” dla grup nr IV oraz V.  Zakończono rekrutację gr nr VI.

Kwiecień 2020

W kwietniu realizowano poniższe wsparcia:

Diagnozę indywidualnych potrzeb uczestników projektu dla gr nr V.

Poradnictwo psychologiczne dla gr nr V oraz wsparcie z zakresu indywidualnego  doradztwa zawodowego dla grupy nr IV i V.
Realizowano jedynie zajęcia indywidulane z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa zarówno dla uczestników projektu jak i dla trenerów. W okresie panującej pandemii wstrzymano realizację zajęć grupowych. Trwa rekrutacja grupy nr VI.

Marzec 2020

Trwa rekrutacja do udziału w projekcie dla grupy: „Pomoc kuchenna z elementami cukiernictwa”.
Zapraszamy do udziału w projekcie.

Grupa : „Robotnik gospodarczy z uprawnieniami energetycznymi G1” oraz „Sprzedawca/Handlowiec” od 09.03.2020 rozpoczęły udział w stażach zawodowych.

Rozpoczęto diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu w grupach: „Robotnik gospodarczy z uprawnieniami energetycznymi G1”w Szydłowcu oraz „Sprzedawca/Handlowiec” w Radomiu.
Grupa „Robotnik gospodarczy z uprawnieniami energetycznymi G1” realizuje również zadanie związanie z Treningiem kompetencji i umiejętności społecznych – Kuźnia optymizmu. Zaplanowano również poradnictwo specjalistyczne.

 

Luty 2020

Trwa rekrutacja do udziału w projekcie dla grupy: „Pomoc kuchenna z elementami cukiernictwa”. Zakończono rekrutację dla grup : „Robotnik gospodarczy z uprawnieniami energetycznymi G1” oraz „Sprzedawca/Handlowiec”.
Zapraszamy do udziału w projekcie.

Grupa: „Robotnik gospodarczy z uprawnieniami energetycznymi G1” oraz „Sprzedawca/Handlowiec” zrealizowała szkolenie zawodowe. Uczestnicy podeszli do egzaminu zarodowego i planowo od marca mają zacząć udział w stażach.

Styczeń 2020

Trwa rekrutacja do udziału w projekcie.
Zaplanowano szkolenia o poniższej tematyce:
Robotnik gospodarczy z uprawnieniami energetycznymi G1” 2gr
Sprzedawca/Handlowiec” 2gr
Pomoc kuchenna z elementami cukiernictwa”.
Zapraszamy do udziału w projekcie.

Grupa „Robotnik gospodarczy z uprawnieniami energetycznymi G1” oraz „Sprzedawca/Handlowiec” w Kozienicach realizuje poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy.
Grupa „Sprzedawca/Handlowiec” rozpoczęła pod koniec miesiąca udział w szkoleniu zawodowym, które potrwa do połowy lutego.

Grudzień 2019

Trwa rekrutacja do udziału w projekcie.
Zaplanowano szkolenia o poniższej tematyce:
Robotnik gospodarczy z uprawnieniami energetycznymi G1” 2gr
Sprzedawca/Handlowiec” 2gr
Pomoc kuchenna z elementami cukiernictwa”.

Listopad 2019

Trwa rekrutacja do udziału w projekcie.
Zaplanowano szkolenia o poniższej tematyce:
Robotnik gospodarczy z uprawnieniami energetycznymi G1” 2gr
Sprzedawca/Handlowiec” 2gr
Pomoc kuchenna z elementami cukiernictwa”.
Zapraszamy do udziału w projekcie.

Rozpoczęto diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu w grupach: „Robotnik gospodarczy z uprawnieniami energetycznymi G1” oraz „Sprzedawca/Handlowiec” w Kozienicach. Zrealizowano zadania związane Treningiem kompetencji i umiejętności społecznych – Kuźnia optymizmu. Zaplanowano również poradnictwo specjalistyczne.