Oferowane wsparcie

 • Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu
 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych – Kuźnia Optymizmu
 • Poradnictwo zawodowe
 • Pośrednictwo pracy
 • SZKOLENIA ZAWODOWE zakończone dokumentem potwierdzającym nabycie kwalifikacji/kompetencji zawodowych z zakresu
  • Sprzedawca/handlowiec,
  • Robotnik gospodarczy z uprawnieniami energetycznymi G1,
  • Pomoc kuchenna z elementami cukiernictwa
 • Staże – 3 miesięczne

Uczestnikom/czkom projektu oferujemy: stypendia stażowe, stypendia szkoleniowe, zwroty kosztów dojazdu, poczęstunek, obiady, materiały dydaktyczne/szkoleniowe, dostosowanie projektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.