Rekrutacja

Okres rekrutacji Uczestników projektu- 01.08.2019r.- 31.01.2020r.

Do projektu zapraszamy:

kobiety i mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujące gminy w powiecie białobrzeskim, kozienickim, lipskim, przysuskim,  radomskim, szydłowieckim, zwoleńskim, wołomińskim, łosickim, garwolińskim województwa mazowieckiego:

 • osoby bierne zawodowe lub bezrobotne
 • osoby korzystając z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej określone w art.7ust. z dn.12.03.2004r.o pomocy społecznej
 • osoby o których mowa w art.1 ust.2 z dni 13.06.2003r. o zatrudnieniu socjalnym

w szczególności:

 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby korzystające z PO PŻ
 • kobiety

Rekrutacja ma za zadanie wyłonienie 72 osób niezatrudnionych zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym (44K/28M), zamieszkujące gminy w powiecie białobrzeskim, kozienickim, lipskim, przysuskim,  radomskim, szydłowieckim, zwoleńskim, wołomińskim, łosickim, garwolińskim województwa mazowieckiego.

DOKUMENTY DO POBRANIA

 • regulamin rekrutacji
 • formularz zgłoszeniowy
 • oświadczenie kandydata
 • oświadczenie – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej
 • oświadczenie
 • oświadczenie